Architectuur voor de digitale wereld

 

DU2013, 156 blz., €10,00 ISBN: 9783741815843

Stellingen

  1. Gemene problemen verlangen een andere aanpak dan tamme problemen. Dat geldt voor de aftrap (de requirements, de specificatie), maar ook voor het traject van ontwikkeling en invoering. Analyseer het soort probleem alvorens naar een oplossing toe te werken.
  2. IT-problemen zijn vaak organisatieproblemen. Een IT-probleem binnen een organisatie kun je meestal niet oplossen door alleen te focusseren op de IT, d.w.z. op het te maken of te verbeteren systeem. Techniek en organisatie vormen een geheel. (Zie ook stelling 7.) Onderzoek het spanningsveld van belanghebbenden!
  3. Sommige wensen zijn ingegeven door tekortkomingen van een noodoplossing, niet door de werkelijke behoefte van de organisatie. Een noodoplossing op de noodoplossing van een noodoplossing maakt het probleem steeds erger. Leer EPS-oplossingen te herkennen. Ga terug naar de principes en naar de bedrijfsprocessen.
  4. Een universiteit moet je anders managen dan een bank. Bank-employees kunnen en moeten door het management gedwongen worden om de systemen van de bank te gebruiken. Wetenschappers kun je daarentegen beter verleiden om hun gewoontes te veranderen. Ken je gebruikers!
  5. In je organisatie is meer domeinkennis dan je denkt, maar die wordt je niet vanzelf aangedragen. Elk systeem, zij het een Word-bestand, een spreadsheet of een zelf in elkaar geknutselde database is een waardevol stuk gestolde domeinkennis. Bovendien kan het worden gebruikt bij de nodige verleiding. Breng alle bestaande systemen in kaart, niet alleen de officiële concernsystemen!
  6. Ook in de IT is ruimtelijke ordening en planning op lange termijn voordelig.  Ceaucescu sloopte hele dorpen om de mensen zijn nieuwe flatgebouwen in te krijgen. Stalin probeerde alles centraal te regelen. Erg duurzaam bleek hun aanpak niet.  Ga behoedzaam te werk.
  7. Bij elk bouwwerk horen regels voor gebruik en beheer. Bouwwerk en regels worden samen ontworpen. Helaas laat de ontwerper soms na, duidelijk uit te dragen dat zijn bouwwerk staat en valt met het navolgen van deze regels. (Zie ook stelling 2.) Soms worden ze niet eens expliciet genoemd. Maak de nodige regels voor gebruik en beheer expliciet!
  8. Alle informatie ontstaat ergens in een bedrijfsproces. Daar moet ook de verantwoordelijkheid voor juistheid en actualiteit liggen. Als medewerkers extra werk moeten doen om informatie in een systeem in te voeren, terwijl ze daar geen echt belang bij hebben, zal het systeem altijd achter lopen. Ondersteun het echte werk en room de gewenste informatie af zonder extra werk te creëren!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)